Elektryk z uprawnieniami

Coraz częściej, zaślepieni złudną wizją oszczędności, wybieramy rozwiązania tanie, półśrodki bądź podejmujemy się czegoś we własnym zakresie, nawet jeżeli nie do końca się na tym znamy. Konsekwencje takiego działania mogą być jednak przykre – w myśl powiedzenia – “kto tanio kupuje, kupuje dwa razy”. Szczególnie ważne jest, aby nie szukać pozornych oszczędności w obszarach związanych z bezpieczeństwem naszego zdrowia i życia. Do takich z pewnością zaliczyć można instalacje elektryczne.

W sytuacji wystąpienia awarii sieci elektrycznej, skutkującej całkowitym lub okresowym zanikiem napięcia, powinno się zlecić usunięcie usterki specjaliście z odpowiednimi uprawnieniami. Naprawy przeprowadzane we własnym zakresie bądź powierzane osobom bez odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, mogą nie tylko nie wyeliminować problemu, ale na dodatek jeszcze go pogłębić. Działanie takie może narazić nas na porażenie prądem albo pociągnie za sobą kolejne niepotrzebne wydatki finansowe,jakie zmuszeni będziemy ponieść na skuteczną naprawę. Poluzowane styki, plątanina przewodów, źle dobrane zabezpieczenia instalacji czy przekroju okablowania, brak uziemienia, prowadzenie przewodów w tynku bez zachowania reguł prostopadłości i równoległości – to częste znaki szczególne charakteryzujące pracę elektryka-amatora.

Przy wykonywaniu całkowicie nowych instalacji – w ogólne nie powinniśmy nawet rozważać zaangażowania do realizacji tego zadania elektryka bez stosownych uprawnień. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje potwierdzone odnawianymi do 5 lat uprawnieniami, to podstawa w takim wypadku. Pracownik profesjonalnej firmy elektrycznej – przed wykonaniem instalacji, musi najpierw dokonać analizy bilansu energetycznego, czyli poznać sumaryczną moc urządzeń, jaką ma ona zasilać. Wówczas proponuje racjonalny podział, dobiera przewód o odpowiednich parametrach, a także właściwe zabezpieczenia. Ostatecznym etapem powinno być sprawdzenie instalacji za pomocą przystosowanych do tego urządzeń pomiarowych oraz wydanie dokumentu kwalifikującego sieć do użytku (niezbędne do tego są uprawnienia typu “D”).

Dlaczego jest to takie istotne?

Jeśli na skutek wadliwego działania instalacji elektrycznej dojdzie do szkody, np. uszkodzenia jakiegoś urządzenia AGD bądź – co gorsza – porażenia osoby trzeciej lub pożaru, to w pierwszej kolejności po zgłoszeniu takiego zdarzenia do ubezpieczyciela, zażąda on wglądu w dokumentację dotyczącą wykonania albo przeglądów okresowych całej sieci. W momencie znalezienia uchybień w tym zakresie, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Jako powód usłyszymy dopuszczenia się rażącego zaniedbania/zaniechania, które mogło pozostawać w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z feralnym zdarzeniem. Koszty likwidacji szkody będziemy wówczas musieli pokryć z własnej kieszeni.