Czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji

Czyszczenie i odgrzybianie to jedne z najważniejszych czynności obsługowych, jakie należy prowadzić, posiadając instalację klimatyzacyjną. Są one bowiem w dużej mierze odpowiedzialne za wydajność systemu chłodzącego oraz jakość dystrybuowanego powietrza, bezpośrednio przekładając się także na stan zdrowia i samopoczucie użytkowników. Z tego względu powinny stać się dobrym zwyczajem każdego właściciela klimatyzacji, któremu zależy na jej zdrowej i ekonomicznej eksploatacji.

Czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji Wrocław

Na czym polega czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji?

Aby stwierdzić konieczność czyszczenia klimatyzacji, warto najpierw umówić się na jej przegląd. Podczas profesjonalnej kontroli specjalista oceni stan poszczególnych podzespołów oraz podpowie, czy wymagają one konserwacji. Przystępując do czyszczenia, pracownik usunie w sposób mechaniczny osady i brud, będące siedliskiem bakterii i grzybów. Wymieni lub wyczyści filtry, a następnie odgrzybi układ chłodzący za pomocą dedykowanych do tego celu środków chemicznych, przywracając mu higieniczny stan.

Jak często należy czyścić klimatyzację?

Na czyszczenie klimatyzacji warto umówić się przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku. Najlepszym terminem przeprowadzenia takiej usługi jest wczesna wiosna – a więc okres przed rozpoczęciem wzmożonej eksploatacji instalacji. Drugi przegląd i związaną z nim konserwację wraz z odgrzybianiem dobrze będzie zrealizować jesienią, po zakończeniu sezonu. W sytuacji, gdy z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach lub jego wydajność obniżyła się, serwis klimatyzacji należy przeprowadzić w krótszym odstępie czasu od ostatniej profesjonalnej kontroli.

Dlaczego regularna konserwacja klimatyzacji jest tak ważna?

Korzystanie z zaniedbanej klimatyzacji przynosi liczne negatywne skutki – zarówno dla zdrowia jej użytkowników, jak i stanu ich portfela. Brak regularnego czyszczenia sprawia, że we wnętrzu systemu chłodzącego gromadzi się brud, zarazki i pleśń, które następnie są wydmuchiwane wraz z powietrzem do pomieszczeń. Ich wdychanie może doprowadzić do schorzeń dróg oddechowych, alergii i astmy, a także pogorszonego samopoczucia czy bólu głowy. Zabrudzone podzespoły przyczyniają się do zwiększonego poboru energii elektrycznej przy jednoczesnym spadku ogólnej wydajności instalacji. Co więcej, są one także bardziej podatne na usterki, powodując zmniejszenie ogólnej żywotności układu chłodzącego. Aby uniknąć wymienionych wyżej niedogodności, wystarczy pamiętać o systematycznym przeglądzie i czyszczeniu instalacji, wykonywanych przez firmę oferującą montaż klimatyzacji i jej kompleksową obsługę.

Zobacz również:

Call Now Button