Naprawa klimatyzacji

Klimatyzacja do domu lub firmy nie chłodzi lub w ogóle się nie uruchamia? A może wycieka z niej woda? Takie objawy świadczą o pojawieniu się mniejszej lub większej usterki systemu chłodzącego. Podobnie jak w przypadku pozostałych instalacji obecnych w obiekcie, także i tutaj konieczna będzie pomoc profesjonalistów specjalizujących się w usuwaniu awarii klimatyzatorów.

Naprawa klimatyzacji we Wrocławiu

Awaria klimatyzacji – jakie usterki występują w systemach chłodzących?

Prawidłowo eksploatowana i zadbana klimatyzacja stosunkowo rzadko ulega zepsuciu. Czasami jednak może pojawić się niespodziewana usterka, która uniemożliwi korzystanie z tego ważnego systemu. Do najczęstszych awarii należy nieefektywne działanie urządzenia, które nie jest w stanie uzyskać zadanej temperatury w pomieszczeniu. Użytkownicy zgłaszają takie nieprawidłowości, jak nazbyt częste uruchamianie i wyłączanie się sprężarki oraz kapanie wody z klimatyzatora. Może dojść także do usterki silnika wentylatora agregatu, prowadzącej niekiedy do przegrzania i uszkodzenia sprężarki.

Jakie są najczęstsze przyczyny usterek klimatyzacji?

Różnego rodzaju awarie klimatyzacji są zazwyczaj związane z jej zabrudzeniem. Brak regularnych przeglądów oraz czyszczenia może w niedługim czasie doprowadzić do nawarstwienia się osadu, negatywnie wpływającego na funkcjonowanie całego układu chłodzącego. Brudne filtry przyczyniają się do spadku wydajności i pogorszenia jakości dystrybuowanego powietrza. Niedrożny odpływ skroplin może wywoływać wypływanie wody z urządzenia. Wyciek czynnika chłodniczego będzie natomiast odpowiedzialny za pogorszenie efektywności oraz częstsze uruchamianie się sprężarki, skracające jej żywotność.

Zepsuta klimatyzacja – co robić?

Jeżeli system chłodzący nie działa prawidłowo, niezbędna będzie pomoc profesjonalnej firmy zajmującej się montażem i serwisowaniem klimatyzacji. Wezwani na miejsce specjaliści przeprowadzą skrupulatną kontrolę, diagnozując przyczynę nieprawidłowości. Posiadają oni branżową wiedzę i narzędzia, by precyzyjnie określić powód usterki i dopasować odpowiednie metody jej likwidacji. Zależnie od typu awarii, mogą zająć się wymianą lub czyszczeniem filtrów, jak również konserwacją całego układu. W przypadku wycieku fachowcy znajdą miejsce nieszczelności i zlikwidują ją, a w razie potrzeby – uzupełnią utracone chłodziwo. Poinstruują oni również użytkowników odnośnie sposobu prawidłowej eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej oraz zalecanych terminów przeglądów, które ułatwią podtrzymanie jej optymalnej efektywności i wydłużenie ogólnej żywotności.

Zobacz również:

Call Now Button