Projekt rekuperacji

Staranny projekt rekuperacji to dokument niezwykle istotny dla każdego wykonawcy oraz inwestora. Dzięki niemu możliwe jest zaplanowanie optymalnego przebiegu instalacji, łatwiejszy dobór podzespołów, a także dopasowanie prawidłowej wydajności i funkcjonalności centrali. Z uwagi na stopień skomplikowania, jego wykonanie warto powierzyć doświadczonym specjalistom posiadającym aktualną, branżową wiedzę. Co zawiera, jakie elementy obejmuje oraz dlaczego dobrze jest zlecić przygotowanie projektu wentylacji z odzyskiem ciepła?

Projekt rekuperacji Wrocław

Co zawiera projekt wentylacji z odzyskiem ciepła?

Aby montaż rekuperacji przebiegał bezproblemowo, a jej późniejsze użytkowanie było efektywne, wykonanie takiej instalacji powinno być oparte o indywidualnie opracowany projekt. Wskazane, by zawierał on obliczenia bilansu powietrza oraz określał średnicę i sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych czy parametry centrali. Powinien on wskazywać lokalizację centrali wentylacyjnej, czerpni i wyrzutni oraz nawiewników i wywiewników. Ponadto w opisie powinien znaleźć się sposób i zasada działania instalacji, informacje dotyczące zastosowanych materiałów czy dane techniczne urządzeń.

Jakie elementy obejmuje projekt rekuperacji?

Projekt wentylacji z odzyskiem ciepła uwzględnia wiele zróżnicowanych elementów, dzielących się na podstawowe i dodatkowe. Pierwsze z nich to obowiązkowe podzespoły rekuperacji mieszkania lub firmy, czyli centrala wentylacyjna, przewody, anemostaty, kratki, zawory, czerpnia i wyrzutnia. Ponadto nowoczesna instalacja może być wyposażona w dodatkowe komponenty. Jednym z nich jest gruntowy wymiennik ciepła, który dostarczy do rekuperatora powietrze po wstępnej obróbce – odpowiednio podgrzane lub schłodzone. Tuż obok GWC, popularną częścią rekuperacji jest pompa ciepła, zwiększająca lub zmniejszająca temperaturę powietrza w systemie. Układ wentylacyjny można rozbudować o elementy grzewcze – wtórne nagrzewnice powietrza, które będą zwiększać temperaturę powietrza docierającego do wnętrz. Ponadto można rozważyć również montaż elementów chłodzących, czyli chłodnic – odpowiedzialnych za schładzanie powietrza wentylacyjnego.

Dlaczego warto posiadać projekt wentylacji z odzyskiem ciepła?

Rekuperacja to instalacja, którą warto zamontować w obiekcie mieszkalnym lub przemysłowym już na etapie jego budowy. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu projektu takiego systemu, możliwe będzie ograniczenie do minimum prac związanych z wykonaniem wentylacji z odzyskiem ciepła. Skrupulatny projekt oparty o stosowne wyliczenia pozwoli także na zminimalizowanie błędów i zbędnych wydatków, redukując w ten sposób całkowity koszt przygotowania rekuperacji. Co więcej, dzięki optymalnemu dopasowaniu parametrów takiej wentylacji zyskasz pewność jej doskonałej wydajności oraz energooszczędności podczas codziennej eksploatacji. Zależy Ci, aby montaż rekuperacji przebiegał bezproblemowo i sprawnie? Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa w Celtron Instalacje, obejmującego pomoc w doborze i wycenie prac oraz przygotowanie indywidualnego projektu wentylacji z odzyskiem ciepła.

Zobacz również:

Call Now Button