Pomiary wentylacji

Wentylacja mechaniczna to system coraz częściej obecny w domach prywatnych, biurach czy firmach. Aby przynosiła ona maksimum korzyści, powinna zostać starannie zaprojektowana, a w trakcie eksploatacji – także regularnie serwisowana. W celu skontrolowania poprawności jej działania, warto przeprowadzić pomiar wentylacji. To usługa, która pomoże określić wydajność systemu oraz szybciej wykryć ewentualne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Pomiary wentylacji

Na czym polega pomiar wentylacji?

Pomiar wentylacji pozwala określić, czy instalacja spełnia wymagane normy oraz założenia, na podstawie których został przeprowadzony jej montaż. Podczas wykonywania pomiaru, nasi pracownicy kontrolują wartość temperatury, ciśnienia i poziom hałasu. Sprawdzają wydajność wentylacji nawiewnej i wyciągowej oraz jej zgodność z założeniami projektowymi. Jeżeli zauważą oni jakąkolwiek nieprawidłowość, wskażą kolejne kroki, jakie będą niezbędne dla przywrócenia wydajności działania instalacji. Mogą także przygotować protokół z prowadzonych pomiarów, będący cenną wskazówką dla właścicieli budynku odnośnie stanu układu wentylacyjnego.

Dlaczego warto zdecydować się na pomiar wentylacji?

Regularne pomiary wentylacji powinny stać się jednym z ważnych elementów dbałości o ogólny stan budynku. Pozwalają one bowiem zachować optymalną efektywność oraz energooszczędność instalacji, wpływające na wygodę codziennej eksploatacji wnętrz. Zaniedbania w zakresie kontroli pracy wentylacji mogą powodować zaburzenia cyrkulacji powietrza, wzrost wilgotności w pomieszczeniach oraz jednoczesny spadek jakości atmosfery w lokalu. Brak pomiarów, które mogą wskazać na konieczność ewentualnego czyszczenia wentylacji, niekiedy skutkuje także wzrostem zużycia energii elektrycznej, związanym z zaburzeniami w funkcjonowaniu instalacji. Ponadto profesjonalne pomiary pozwolą łatwo wykryć nieprawidłowości, które mogłyby w przyszłości wywołać mniej lub bardziej poważną awarię wentylacji.

Pomiary wentylacji w Celtron Instalacje

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu pomiarów wentylacji we Wrocławiu oraz okolicznych miejscowościach. Świadczymy usługi na klientów prywatnych oraz przedsiębiorców, kompleksowo zajmując się wentylacją do obiektów wielkokubaturowych, firmy, biura czy domu. Jeżeli przeprowadzona kontrola wykaże zaburzenia w pracy instalacji, oferujemy również profesjonalny serwis i czyszczenie układu, przywracające mu optymalną sprawność. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się w dogodnym dla Państwa terminie, w celu przeprowadzenia specjalistycznych pomiarów wentylacji.

Zobacz również:

Call Now Button