Monitoring osiedla

Monitoring osiedla to standard w nowoczesnych obiektach, które powstały w ostatnich latach. Coraz częściej jest on także stosowany w okolicy starszych zabudowań – zarówno samych bloków czy domów, jak i placów zabaw oraz parkingów. Telewizja przemysłowa w takim miejscu zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom i ich mieniu, zmniejszając ilość aktów wandalizmu oraz kradzieży.

Galeria monitoring 7

Monitoring dla osiedli mieszkalnych

Monitoring osiedla może powstać z inicjatywy deweloperów, firm budowlanych, spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnoty osób, zamieszkałych na danym terenie. Poszczególne kamery mogą zostać zamontowane przy wejściach do klatek i piwnic, na placach zabaw i parkingach, a także w podziemnych garażach. Są one dostosowane do monitorowania jak największej przestrzeni, zapewniając bezpieczeństwo i porządek na osiedlu oraz zapobiegając czynom karalnym. Telewizja przemysłowa może działać z użyciem światłowodu lub bezprzewodowo – w miejscach, gdzie nie ma możliwością doprowadzenia kabli. Jej administrator ma możliwość podglądu na żywo, który ułatwia szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji.

Monitoring placów zabaw

Place zabaw to miejsca, które podlegają szczególnej ochronie. Mają zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i możliwość niezakłóconej zabawy. Objęte monitoringiem wizyjnym zniechęcają osoby niepożądane do przebywania w pobliżu najmłodszych. Dodatkowo zapobiegają częstemu zjawisku nocnego dewastowania i przesiadywania młodzieży, która niszczy urządzenia przeznaczone dla dzieci. Dzięki nagraniom można łatwo odnaleźć i ukarać sprawcę, który dopuścił się takich nielegalnych działań.

Monitoring klatek schodowych i piwnic

Monitoring zamontowany na klatkach schodowych i w piwnicach to skuteczna prewencja, chroniąca przed włamaniami, kradzieżami i dewastacją mienia. W obszarach objętych systemem telewizji przemysłowej rzadziej dochodzi do niszczenia domofonów, okradania piwnic i skrzynek pocztowych czy malowania brzydkiego grafitti. Dzięki temu mieszkańcy mogą żyć w spokoju, w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Monitoring parkingów i garaży podziemnych

Na osiedlach mieszkaniowych zdecydowana większość mieszkańców korzysta z ogólnodostępnych parkingów i podziemnych garaży. Pozostawienie samochodu na niestrzeżonym miejscu postojowym grozi jego kradzieżą, zniszczeniem lub porysowaniem. Rejony postoju objęte monitoringiem są znacznie mniej narażone na szkody parkingowe, przywłaszczenie cudzego mienia i różnego rodzaju uszkodzenia. Dodatkowo nagrania z kamer są ważnym dowodem w momencie utraty bądź poważnego zrujnowania kosztownych pojazdów.

Monitoring parkingu

Zobacz również: