Monitoring szkoły

Szkoła to miejsce, w którym na co dzień dochodzi do różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji. Zdarzenia takie, jak nieszczęśliwe wypadki, niepożądane zachowania czy pojawianie się nieupoważnionych osób negatywnie rzutują na bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Zainstalowanie systemu telewizji przemysłowej w szkole znacząco podniesie poziom ochrony wszystkich osób, które przebywają na terenie budynku.

Dlaczego warto zdecydować się na monitoring szkoły?

Ze względu na duże zagęszczenie i częste nieprzestrzeganie zasad przez sporą grupę dzieci, w szkole często mają miejsce różne groźne dla zdrowia zdarzenia. System monitoringu jest skutecznym narzędziem dyscyplinującym, wpływającym na ograniczenie niepożądanych zachowań. Będzie on stanowił cenny materiał dowodowy w momencie ewentualnych postępowań policyjnych czy konieczności uzyskania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Pozwala na szybką reakcję w razie zaistnienia niebezpieczeństwa i ułatwia wyjaśnianie nieporozumień pomiędzy dziećmi i nauczycielami. Łatwy podgląd w gabinecie dyrekcji lub dyżurce woźnego umożliwia wygodne śledzenie sytuacji na korytarzach czy wokół budynku przez cały dzień.

Monitoring szkoły

Gdzie można zainstalować kamery w szkole?

Kamery w szkole najczęściej spotykane są w takich miejscach, jak korytarze, szatnie, rejon wejścia czy terenu przyszkolnego. Aby były one maksymalnie efektywne, powinny zostać starannie zaprojektowane – tak, aby zabezpieczać jak największy obszar szczególnie newralgicznych miejsc. Dyrektorzy placówek zazwyczaj decydują się na monitoring sekretariatu i gabinetów, boiska i terenu wokół szkoły, pracowni komputerowych i szatni.

Monitoring na boisku i w szatniach

Teren wokół szkoły oraz szatnie to miejsca, do których mają dostęp zarówno uczniowie i nauczyciele, jak i ludzie nie związane z edukacją. Często dochodzi na nim do różnego rodzaju bójek czy zdarzeń z udziałem osób trzecich, które mogą być niebezpieczne dla nieletnich. Zastosowanie monitoringu na szkolnym boisku, wokół budynku i w rejonie szatni zmniejsza ryzyko niepożądanych sytuacji. Ogranicza pobicia, dewastację czy próby sprzedaży narkotyków. Nagrania z kamer są pełnowartościowym materiałem dowodowym w momencie konieczności przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w stosunku do uczniów, jak i dorosłych.

Monitoring w sekretariatach i salach komputerowych

W sekretariacie, gabinetach i salach komputerowych często znajduje się wartościowy sprzęt, który może paść ofiarą złodziei. Zainstalowanie kamer w takich pomieszczeniach stanowi skuteczną prewencję niepożądanych zdarzeń. Ich obraz może posłużyć do udowodnienia winy i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które doprowadziły do strat finansowych placówki.

Zobacz również: